Pmú pier kontúra: pery je možné do istej miery opticky zvačšiť.

Pmú pier výplňou: to je celých pier roznymi farbami, ide o podfarbenie pier.

Priebeh tetovania :

  • dezinfekcia a nanesie sa anenstetikum (krém) na znecitlivenie pier
  • predkreslenie tvaru pier
  • samotné tetovanie
  • poučenie o starostlivosti