Pmú pier kontúra : pery je možné do istej miery opticky zvačšiť.

Pmú pier výplňou : to je celých pier roznymi farbami, ide o podfarbenie pier.

Priebeh tetovania :

  1. dezinfekcia a nanesie sa anenstetikum (krém) na znecitlivenie pier
  2. predkreslenie tvaru pier
  3. samotné tetovanie
  4. poučenie o starostlivosti